ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗНИЖЕННЯ ПОМІТНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ТА СПОРЯДЖЕННЯ ВІД ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ

  • Ю.М. Живець Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
  • О.В. Єрмоленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
  • В.В. Коваль Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України https://orcid.org/0000-0002-6209-6779
Ключові слова: радіопоглинаючі матеріали, покриття, помітність, захист.

Анотація

Розвиток технологій створення матеріалів, середовищ і покриттів із заданими електрофізичними характеристиками для практичного впровадження у виробництво та широкого використання технологій зменшення помітності об’єктів техніки наземного, повітряного, космічного, надводного базування, будівель, персоналу для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань, дії штучних джерел електромагнітного випромінювання на організм людини на сьогоднішній день є особливо актуальним.

Сьогодні “стелс-технології” включають в себе такі основні напрями: теорію дифракції на тілах складної форми, розробку і дослідження радіопоглинаючих матеріалів, технологію нанесення покриттів і, нарешті, радіофізичний експеримент, який використовується для контролю в кожному з перерахованих напрямів. Одне з найважливіших завдань - зменшення рівня сигналів, що виникають в результаті відбивання об'єктом електромагнітних хвиль, випромінюваних радіолокаторами, оскільки радіолокаційні станції до цього часу залишаються найбільш “дальнодіючим” засобом виявлення цілей і наведення засобів ППО.

У наш час “стелс-технологія” починається з математичного моделювання розсіювання електромагнітної хвилі на об'єкті, радіолокаційна помітність якого повинна бути знижена. Цей крок є принциповим для попередньої оцінки можливого результату і дозволяє оптимізувати форму та електрофізичні характеристики об'єкта.

У провідних країнах світу розроблені радіопоглинаючі матеріали здатні забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронного обладнання, маскування та протидію засобам радіотехнічної розвідки, використання в конструкціях радіоелектронної апаратури.

У роботі проведено порівняльний аналіз розробок, перспективних для практичного застосування в якості радіопоглинаючих матеріалів і радіопоглинаючого покриття.

У перспективі планується розширити частотний діапазон екранування та сферу застосування такого покриття для захисту персоналу і спорядження від електромагнітного випромінювання.

Біографії авторів

Ю.М. Живець, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Живець Юрій Михайлович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4465-8667
e-mail: Zhivchik09@ukr.net

О.В. Єрмоленко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Єрмоленко Олександр Володимирович Науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
e-mail: morpex1972@ukr.net

В.В. Коваль, Воєнно-наукове управління Генерального штабу Збройних Сил України

Коваль Володимир Валерійович
кандидат військових наук, старший науковий співробітник, начальник Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних
Сил України, Київ, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6209-6779

Посилання

1. Гульбин В.Н. Радио- и радиационно-защитные композиционные материалы с наноструктурными наполнителями. / В.Н. Гульбин, Н.С. Колпаков, В.В. Поливкин. // Известия ВолгГТУ. – 2015. – C.43-51.
2. Федюнин П.А. Способы радиоволнового контроля параметров защитных покритий авиационной техники / П.А. Федюнин, А.И. Казьмин. – М: Физматлит, 2012. – 184 с.
3. Ягольников С.В. Видимость ―Невидимок // Воздушно-космическая оборона. –2007. – Вып. №3(34). – С.70-75.
4. Brian F. Lawrence. Anechoic Chambers, Past And Present. Conformity. – 2005. – №4. – C.1-4.
5. Гульбин В.Н. Разработка и исследование радио- и радиационнозащитных материалов / В.Н. Гульбин, В.А. Михеев, Н.С. Колпаков, и др. // Ядерная физика и инжиниринг. – 2013. – Т. 4. – № 6. – С.597-604.
6. Сердюк В.Р. Ніздрюватий бетон поліфункціонального призначення / В.Р. Сердюк, О.В. Христич, П.В. Постовий. // Будівельні матеріали та вироби. – 2011. – С.12-17.
7. Hisada D. Hata Structure and magnetic properties of FeCo nanoparticles encapsulated in carbon nanotubes grown by microwave plasma enhanced chemical vapor deposition / D. Hisada, Y. Fujiwara, H. Sato, M. Jimbo, T. Kobayashi, K. //J. Magn. Magn. Mater. –2011. – V.323. – 3184.
8. Timothy L. Biocompatible high-moment FeCo-Au magnetic nanoparticles for magnetic hyperthermia treatment optimization / Timothy L. Kline, Yun-Hao Xu, Ying Jing, Jian-Ping Wang // J. Magn. Magn. Mater. – 2009. – V.321. – 1525.
9. Гульбин В.Н. Радио- и радиационно-защитные композиционные материалы с наноструктурными наполнителями / В.Н. Гульбин, Н.С. Колпаков, В.В. Поливкин // Известия ВолгГТУ. – 2015. – C.43-51.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Живець, Ю., Єрмоленко, О., & Коваль, В. (2020). ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗНИЖЕННЯ ПОМІТНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ТА СПОРЯДЖЕННЯ ВІД ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РАДІОЛОКАЦІЙНОЇ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОЇ РОЗВІДКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 33-40. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.04

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають