ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ ПОДІЛУ ВХІДНИХ ДАНИХ НА КЛАСИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕВІРКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • О.В. Скиба Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-6252-6775
  • Д.О. Камак Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
  • О.В. Руденко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
  • В.С. Кравченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Ключові слова: програмне забезпечення, тестування програмного забезпечення, техніка тестування програмного забезпечення, класи еквівалентності, еквівалентне розбиття, граничні значення.

Анотація

У статті розкриваються переваги застосування класів еквівалентності при тестуванні програмного забезпечення та наводиться порядок їх формування. Матеріал містить наочний приклад формування класів еквівалентності для навчальної інформаційно-розрахункової задачі.

Запропоновану техніку застосування класів еквівалентності пропонується використовувати для планування та проведення тестування спеціального програмного забезпечення, яке встановлюється на автоматизовані робочі місця пунктів управління Збройних Сил України, а також на озброєння та військову техніку.

Біографії авторів

О.В. Скиба, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Скиба Олег Васильович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-6252-6775
+38050-411-61-80

Д.О. Камак, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Камак Дмитро Олександрович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-0348-5456
+38093-105-45-20

О.В. Руденко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Руденко Олег Володимирович
Начальник лабораторії Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8699-1057
+38093-839-88-97

В.С. Кравченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кравченко Віталій Сергійович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2881-866X
+38093-989-28-01

Посилання

1. Куликов С.С. Тестирование программного обеспечения: учебное пособие / С.С. Куликов. – Минск: БГУИР, 2019. – 276 с.
2. Калбертсон. Быстрое тестирование / Браун, Кобб. – М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2002. – 374 с.
3. Вигерс Карл. Разработка требований к программному обеспечению. Практические приемы сбора требований. и управления ими при разработке. программного продукта; перевод с англ. – М.: Издательско-торговый дом ‟Русская Редакция‖, 2004. – 576 с.
4. Інженерія систем і програмних засобів. Тестування програмних засобів. Частина 1. Поняття та визначення (ISO/IEC/IEEE 29119-1/2013, IDT): ДСТУ ISO/IEC/IEEE 29119- 1:2017. – [Чинний від 2019-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2018. – 53 с. – (Державний стандарт України).
5. Лавріщева К.М. Програмна інженерія: підручник – К: Друкарня ‟Видавничого дому ‟Академперіодика‖ НАН України, 2008. – 319 с.
6. Криспин. Гибкое тестирование: практическое руководство для тестировщиков ПО и гибких команд.; пер. с англ. / Криспин, Лайза, Грегори, Джанет. – М.: ООО ―Издательский дом. Вильямс‖, 2010. – 464 с.
7. Канер Сэм. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений; пер. с англ. / Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. – К.: Издательство ―ДиаСофт‖, 2001. – 544 с.
8. Семахин А. М. Методы верификации и оценки качества программного обеспечения: учеб. пособие. – Курган : Издательство КГУ, 2018. – 150 с.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Скиба, О., Камак, Д., Руденко, О., & Кравченко, В. (2020). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНІКИ ПОДІЛУ ВХІДНИХ ДАНИХ НА КЛАСИ ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕВІРКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 76-86. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.09

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають