АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛИХ КУМУЛЯТИВНИХ ЗАРЯДІВ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ

  • В.Б. Хайлов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-4386-7208
  • В.І. Чеботар Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-5034-0383
  • В.В. Борщ Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Ключові слова: очищення забруднених територій, кумулятивний заряд, кумулятивний струмінь, фокусна відстань, глибина пробою, ефективна довжина кумулятивного струменя.

Анотація

У статті представлені результати дослідження можливостей застосування малих кумулятивних зарядів для знешкодження (руйнування) боєприпасів під час виконання розмінувальних робіт або під час їх утилізації. Розглянуто склад та конструкція малих кумулятивних зарядів МКЗ-1, МКЗ-2 та МКЗ-3, розроблених ТОВ “Вогняна варта”. Досліджено можливість збудження у зарядах вибухового перетворення при надзвуковому і дозвуковому встановленому проникненню кумулятивного струменю з метою знищення боєприпасів різних типів (без повної детонації) та проведено порівняння з даними, отриманими за результатами експерименту.

Біографії авторів

В.Б. Хайлов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Хайлов Володимир Борисович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4386-7208
+380462-67-94-29

В.І. Чеботар, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Чеботар Валерій Іванович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна h
ttps://orcid.org/0000-0002-5034-0383
+380462-67-94-29

В.В. Борщ , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Борщ Вячеслав Вікторович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-8851-4553
+380462-67-94-29

Посилання

1. Єдині правила безпеки при вибухових роботах: НПАОП 0.00-1.17-92. – [Чинний від 1992-03-25]. – Київ: Держспоживстандарт України, 1992. – 87 с. – (Національний стандарт України).
2. Физика взрыва; под ред. Л.П. Орленко. – 3-е изд., исправленное. – В 2. т. Т. 2.– М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – С. 193-309. – ISBN 5-9221-0220-6.
3. Взрывные технологии: учебник для вузов / В.В. Селиванов, И.Ф. Кобылкин, С.А. Новиков. – 2 – е изд., перераб. и дополн. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. – 519, [1] с.: ил. 304-322. – ISBN 978- 5-7038-3992-8.
4. Технологія та безпека виконання підривних робіт : навч. посіб. для ВНЗ / В.В. Соболєв, Р.М. Терещук, О.Є. Григор’єв ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 314 с. – С. 212-238. - ISBN 978–966–350–654–8.
5. Веремеев Ю.Г. Современные мины [Електронний ресурс] / Юрий Григорьевич Веремеев // Анатомия армии. – Режим доступу до ресурсу: http://army.armor.kiev.ua/engineer/ingener.shtml.
6. Демідчик Ф.А. Виконання завдань інженерного забезпечення у збройних конфліктах та миротворчих операціях: навчальний посібник / Ф.А. Демідчик, С.В. Мальченко, О.В. Ситнік. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І.Огієнка, 2014. – 184 с.
7. Ударные и детонационные волны. Методы исследования / И.Ф. Кобылкин, В.В. Селиванов, В.С. Соловьев, Н.Н. Сысоев. – 2-ое изд., перераб. и дополн. – М.: Физматлит, 2004. – 367 с.
8. Ударные волны и экстремальные состояния вещества; под ред. В.Е. Фортова и др. – М.: Наука, 2000. – 425 с.
9. Свойства конденсированных веществ при высоких давлениях итемпературах; под ред. Р.Ф. Трунина. – Арзамас-16: Изд. ВНИИЭФ, 1992. – 398 с.
10. Высокоскоростные ударные явления; под ред. В.Н. Николаевского. – М.: Мир, 1973. – 245 с.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Хайлов, В., Чеботар, В., & Борщ , В. (2020). АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ЗАСТОСУВАННЯ МАЛИХ КУМУЛЯТИВНИХ ЗАРЯДІВ ДЛЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ БОЄПРИПАСІВ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 87-92. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають