МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ КАПСУЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БРОНЬОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ “НОВАТОР” ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ

  • В.М. Чуприна Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-4886-090X
  • В.Г. Башинський Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1712-7772
Ключові слова: бронеавтомобіль, перекидання, перевертання, капсула, міцність, життєвий простір, моделювання.

Анотація

Розглянута актуальна проблема оцінки показників міцності спеціального броньованого автомобіля “НОВАТОР”. При перекиданні (перевертанні) бронеавтомобіля його капсула повинна забезпечити необхідну міцність і збереження життєвого простору для екіпажу. Виконані розрахунки напружено-деформованого стану капсули бронеавтомобіля під дією різних видів навантажень виявили недостатню міцність капсули. Проведено аналіз конструкції та надані практичні рекомендації виробнику щодо підвищення міцності капсули.

Біографії авторів

В.М. Чуприна, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Чуприна Володимир Михайлович
доктор технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-4886-090X
+38068-131-66-06

В.Г. Башинський, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Башинський Володимир Георгійович лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, начальник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1712-7772
e-mail: dndivs@ukr.net

Посилання

1. Dmytriyev V.A. Modern Methods of Modelling in Testing and Sertification of Special Technique. / V.A. Dmytriyev, V.M. Chupryna, E.K. Chimbanga // Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС 2018. Тези доповідей Тринадцятої міжнародної науково- практичної конференції (Чернігів, 25– 29 червня 2018 р.). М-во освіти і науки України, Нац. Акад. наук України, Академія технологічних наук України, Інженерна академія України та ін. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – С.376-378.
2. Чуприна В.М. Моделювання капсули бронеавтомобіля для оцінки міцності при випробуваннях. / Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2019. – Вип. 2(2). – С. 158-165.
3. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский, А.А. Собачкин, Е.В. Одинцов, А.И. Харитонович, Н.Б. Пономарев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с.
4. Алямовский А.А. COSMOSWorks. Основы расчета конструкций на прочность в среде SolidWorks / А.А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 2010. – 784 с.
5. Алямовский А.А. SolidWorks Simulation. Как решать практические задачи. — СПб.: БХВ-Петербург, 2012. – 448 с.
6. Алямовский А.А. Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation / А.А. Алямовский. – М.: ДМК Пресс, 2010. — 464 с.
7. Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів стосовно міцності верхньої частини їхньої конструкції (Правила ЕЭК ООН № 66-00:1987, DT): ДСТУ UN/ECE R 66-00:2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://csm.kiev.ua/nd/nd.php?b=1&z=87. – (Державний стандарт України).
8. Сертифікація транспортних засобів, їхніх складових (запасних) частин та обладнання [Електронний ресурс] / Міністерство інфраструктури України. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/sertifikaciya-transportnih-zasobiv--ihnih-skladovih-zapasnih-chastin-ta- obladnannya.html?
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Чуприна, В., & Башинський, В. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ МІЦНОСТІ КАПСУЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО БРОНЬОВАНОГО АВТОМОБІЛЯ “НОВАТОР” ПРИ ВИПРОБУВАННЯХ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 105-113. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.12

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають