УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЗНАЧЕНЬ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ УНІФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • В.Г. Шапоренко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-0649-3112
  • В.А. Дмитрієв Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Ключові слова: вимоги, кількісні показники уніфікації, рейтинг, тактико-технічне завдання, уніфікація, фактор впливу.

Анотація

У статті узагальнені результати проведених досліджень з удосконалення методики обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації у тактико-технічних завданнях на дослідно-конструкторські роботи з розробки зразків озброєння та військової техніки.

Біографії авторів

В.Г. Шапоренко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шапоренко Вікторія Григорівна науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0649-3112

В.А. Дмитрієв, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Дмитрієв Володимир Анатолійович доктор філософії, старший науковий співробітник, заступник начальника інституту з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0792-6397

Посилання

1. Порядок задания требований по унификации и стандартизации в техническом задании: ГОСТ 23945.2-80. – М.: Издательство стандартов, 1982. – 6 с.
2. Межотраслевая унификация. Порядок работ: ГОСТ 26198-84. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 18 с. – (Державний стандарт СРСР).
3. Отраслевая унификация. Порядок работ: ГОСТ 26199-84. – М.: Издательство стандартов, 1985. – 37 с. – (Державний стандарт СРСР).
4. Заводская унификация. Порядок работ: ГОСТ 26200-84. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 22 с. – (Державний стандарт СРСР).
5. Система розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки. Стандартизація та уніфікація озброєння та військової техніки. Правила проведення робіт (Проект, друга редакція): ДСТУ В-П 15.111:20ХХ. – К.: ДП ―УкрНДНЦ, 2019. – 42 с.
6. Принцип унификации конструкций изделий. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=30&layer=1&tutindex=37.
7. Дмитрієв В.А. Аналіз впливу кількісних показників рівня уніфікації зразків озброєння та військової техніки на їх техніко-економічну оцінку / В.А. Дмитрієв, В.Г. Шапоренко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2019. – № 2(2). – С. 68-73.
8. Шапоренко В.Г. Рекомендації щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації зразків озброєння та військової техніки / В.Г. Шапоренко, А.Г. Козир // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2020. – № 1(3). – С. 121-125.
9. Шапоренко В.Г. Удосконалення рекомендацій щодо обґрунтування вимог до значень кількісних показників уніфікації / В.Г. Шапоренко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2020. – № 2(4). – С. 136-140.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Шапоренко, В., & Дмитрієв, В. (2020). УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ЗНАЧЕНЬ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ УНІФІКАЦІЇ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 114-118. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.13

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають