СУЧАСНИЙ СТАН БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ

  • О.В. Шумигай Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
  • О.В. Єрмоленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
Ключові слова: радіоелектронна боротьба, РЕБ, багатофункціональні комплекси, радіоперешкоди.

Анотація

В умовах сучасного ведення війни радіоелектронна боротьба має вирішальне значення для обох сторін конфлікту. Донецька і Луганська область стали своєрідним плацдармом для випробувань і застосування в дії багатофункціональних засобів та комплексів РЕБ.

Актуальність створення багатофункціональних засобів і комплексів радіоелектронної боротьби полягає у необхідності вирішення завдань захисту військ, пунктів управління, озброєння і військової техніки від повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів, захисту від засобів вогневого ураження, а також дезорганізації управління військами і зброєю противника шляхом придушення його радіоелектронних засобів. Розроблення та прийняття на озброєння сучасних високоефективних багатофункціональних засобів і комплексів радіоелектронної боротьби потребує проведення безперервного моніторингу сучасного стану розвитку засобів радіоелектронної боротьби у ЗС передових країн світу.

Щорічно розробники з усього світу представляють нові багатофункціональні засоби і комплекси радіоелектронної боротьби.

Розглянуті новітні засоби РЕБ Російської Федерації та проведено їх порівняльний аналіз. Зроблені висновки щодо можливості блокування їх роботи в зонах (районах) ведення бойових дій. Запропоновані шляхи підвищення ефективності роботи засобів РЕБ українського виробництва.

Аналіз тенденцій розвитку РЕБ, новітніх систем управління військами (силами) та зброєю провідних країн світу вказує на необхідність перегляду традиційних підходів до ведення РЕБ у збройній боротьбі сучасності та майбутньому. Тому, для ЗС України гостро постає проблема доведення стану та рівня розвитку РЕБ до вимог війн майбутнього з урахуванням необхідності асиметричного та випереджувального характеру розвитку техніки РЕБ в світі.

Актуальність дослідження полягає в ознайомленні з сучасними досягненнями і напрямками розвитку засобів та комплексів РЕБ, що застосовуються противником.

Біографії авторів

О.В. Шумигай, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шумигай Олександр Вікторович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3699-2323
e-mail: alexandr_sh_75@ukr.net

О.В. Єрмоленко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Єрмоленко Олександр Володимирович науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
e-mail: morpex1972@ukr.net

Посилання

1. Черниш O.M. Перспективи розвитку радіоелектронної боротьби з урахуванням досвіду країн НАТО / O.M. Черниш, Г.В. Певцов, С.В. Пшеничних, А.Я. Яцуненко. // 36. наук. праць Об’єднаного науково-дослідного інституту Збройних Сил. – X.: Об’єднаний науково- дослідний інститут Збройних Сил, 2005. – Вип. №1(1). – С.15-27.
2. Радиоелектронная борьба в войнах и вооруженных конфліктах: монографія; под ред. И.В. Филлипова – М: ВАГШ, 2007. – 357 с.
3. Тищук С.О. Електромагнітна зброя основа формування нової ідеології ведення РЕБ у сучасній збройній боротьбі та у майбутньому / С.О. Тищук, С.М. Шолохов // Супер- Волонтер. – 2005. – № 5(37). – С.18-21.
4. Вакин С.А. Основи радиопротиводействия и радиотехнической разведки. / С.А. Вакин, I.H. Шустов. – М.: Сов. радио, 1968. – 448 с.
5. Палий А.И. Радиоелектронная борьба. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Воениздат, 1989. – 350 с.
6. Основи теории радиоелекгронной борьбы; под ред. Н.Ф. Николенко. – М.: Воениздат, 1987. – 352 с.
7. Черниш О.М. Інформаційно-розрахункова система начальників служб радіоелектронної боротьби органів військового управління / О.М. Черниш, Г.В. Пєвцов, В.І. Волков, В.А. Лупандін, С.В. Закіров, Г.В. Мегельбей. // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – X.: ХУПС, 2009. – № 2(2). – С.71-78.
8. Черниш О.М. Радіоелектронна боротьба у вирі фінансових проблем / О.М. Черниш // Народна армія. – 12 вересня 2009. – №161(4284). – С.5.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Шумигай, О., & Єрмоленко , О. (2020). СУЧАСНИЙ СТАН БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ТА КОМПЛЕКСІВ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ БОРОТЬБИ. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЇХ РОЗВИТКУ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (5), 119-125. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.5.2020.14

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають