ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БОРТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕЄСТРУЮЧИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ

  • М.В. Андрушко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-5454-778X
  • І.В. Шейн Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-4640-0205
  • С.В. Ратушний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1567-0501
Ключові слова: загальні вимоги, відповідність, отримання, вимірювальна інформація.

Анотація

Бортові інформаційно-вимірювальні комплекси та реєструючі системи призначені для забезпечення контролю параметрів як систем та агрегатів дослідного зразка так і зразка автомобільної та бронетанкової техніки в цілому, для отримання якісних і кількісних характеристик для оцінки їх відповідності технічним вимогам технічного завдання.

В статті розглянуто обґрунтування загальних вимог до бортових інформаційно-вимірювальних комплексів та реєструючих систем для проведення випробувань автомобільної та бронетанкової техніки.

Біографії авторів

М.В. Андрушко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Андрушко Микола Васильович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0001-5454-778X

+380987885476

І.В. Шейн, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Шейн Ігор Владиславович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-4640-0205
+380974628138

С.В. Ратушний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Ратушний Сергій Васильович
провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1567-0501
+380971741466

Посилання

1. Малогабаритная система бортовых измерений для летных испытаний воздушных судов малой размерности: учебник для вузов [Електронный ресурс]. / А. Брагин, А. Лукьянов. – Режим доступу: http://www.cta/ru/.
2. Теоретические основы испытаний и экспериментальная отработка сложных технических систем: учебное пособие / Л.Н. Александровская, В.И. Круглов, А.Г. Кузнецов и др. – Москва: ―ЛОГОС‖, 2003. – 736 с.
3. Обґрунтування методів аналізу, обробки та узагальнення вимірювальної інформації отриманої під час випробувань зразків ОВТ: звіт про НДР / Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки; керівник: С.В. Ратушний; відп. викон.: К.В. Андрєєв і інші. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2018. – 137 с. – Інв. № 2035.
4. Дослідження шляхів створення системи об’єктивного контролю БпАК та застосування у Збройних Силах України: звіт про НДР / Державний науково-дослідний центр Збройних сил України; керівник: С.В. Ратушний; відп. викон.: М.В. Андрушко і інші. – Чернігів: ДНВЦ, 2017. – 102 с. – Інв. № 1614.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Андрушко, М., Шейн, І., & Ратушний, С. (2020). ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО БОРТОВИХ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ТА РЕЄСТРУЮЧИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТА БРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 4-11. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.01

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають