АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ

  • В.Г. Башинський Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1712-7772
  • Г.В. Пєвцов Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-0426-6768
  • П.В. Опенько Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0001-7777-5101
  • А.Г. Козир Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1888-2553
Ключові слова: національна безпека, інформаційна безпека, воєнний конфлікт, інформаційна війна.

Анотація

Початок XXI століття охарактеризувався появою нового виду воєн – інформаційних, коли перемога здобувається не за рахунок знищення збройних сил і економіки противника, а через вплив на його морально- психологічний стан. У сучасних конфліктах все частіше використовуються методи, засновані на комплексному застосуванні політичних, економічних, інформаційних та інших невоєнних заходів, що реалізуються з опорою на військову силу. Сукупність цих методів реалізує концепцію гібридної війни, провідною ідеєю якої є досягнення політичних цілей з мінімальним військовим впливом на противника за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій з опорою на “м’яку силу” і “тверду силу”. Особливістю такої війни є те, що вона ведеться замасковано з використанням переважно нелінійних тактик і націлена не на захоплення усієї території країни, хоча не виключається взяття під контроль окремих територій, а на отримання патронату над державою, який досягається через вплив на населення, політикум, бізнес, силові структури. Яскравим прикладом реалізації концепції гібридної війни є дії Російської Федерації (далі – РФ) проти України. В той же час, “гібридна політика” РФ не обмежується межами України. “Гібридна політика” РФ охоплює також Європу та США, ЄС та НАТО.

З метою аналізу розвитку конфлікту між Україною та РФ у перспективі до 2035 року був проведений аналіз розвитку інформаційного аспекту взаємовідносин між Україною та іншими впливовими регіональними та світовими акторами щодо розвитку ситуації довкола України.

При підготовці прогнозу був використаний інструментарій сценарного аналізу, а саме: проведений аналіз основних впливових чинників, які дозволили визначити тенденції регіонального розвитку до 2035 року. Даний аналіз дає можливість розробити опорний сценарій розвитку ситуації за умови, коли ситуація навколо України за визначений час суттєво не зміниться; визначені основні чинники, які є складнопрогнозованими і неколініарними.

Біографії авторів

В.Г. Башинський, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Башинський Володимир Георгійович доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, начальник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1712-7772
e-mail: dndivs@ukr.net

Г.В. Пєвцов, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Пєвцов Геннадій Володимирович
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заступник начальника Харківського національного університету Повітряних Сил з наукової роботи, Харків,
Україна
https://orcid.org/0000-0002-0426-6768
e-mail: pgvn@ukr.net

П.В. Опенько, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

Опенько Павло Вікторович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського, м. Київ,
Україна
https://orcid.org/0000-0001-7777-5101
e-mail: pavel.openko@ukr.net

А.Г. Козир, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Козир Антон Григорович
кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0002-1888-2553
e-mail: kozyrwork@ukr.net
+38093-766-41-00

Посилання

1. Стратегія національної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020.
2. Foresight 2018: systemic world conflicts and global forecast for XXI century / International Council for Science etc.; Scientific Supervisor M. Zgurovsky. – K.: NTUU ―Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute‖, 2018. — 226 p.
3. Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом РФ 25.12.2014 N Пр-2976.
4. Воєнна доктрина України, затверджена Указом Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015.
5. Горбулін В. Тези до другої річниці російської агресії проти України: [Електроний ресурс]. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/view/.
6. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 5.12.2016 №646.
7. Доктрина інформаційної безпеки України, затверджена Указом Президента України від 25 лютого 2017 року № 47/2017.
8. Долгосрочное прогнозирование развития международной обстановки: аналитич. доклад / А.И. Подберезкин [и др.]; рук. авт. коллектива А.И. Подберезкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Центр военно-политических исследований. — М.: МГИМО–Университет, 2014. — 105 с.
9. Драч І. Як облаштувати інформаційний простір // Людина і влада. – 2001. – №°1-2. – С. 68.
10. Золотухін Д.Ю. Біла книга спеціальних інформаційних операцій проти україни 2014 – 2018 / Д.Ю. Золотухін. – К., 2018. – 384 c.
11. Індекс інформаційного впливу Кремля: звіт ГО ―Детектор Медіа‖ – Режим доступу: https://ms.detector.media/mediaprosvita/research/indeks_informatsiynogo_vplivu_ kremlya/.
12. Концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 30.11.2016 №640.
13. Нам потрібно газет багато і різних. Але своїх, українських // Незалежний погляд. – 1998. – 27 червня.
14. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, утвержденные указом Президента РФ от 7.05.2018 №204.
15. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, министерство экономического развития РФ, 2016.
16. Стратегическое прогнозирование международных отношений : кол. монография; под ред. А.И. Подберезкина, М.В. Александрова; [А.И. Подберезкин и др.] // Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политических исследований. — М.: МГИМО–Университет, 2016. — 743 с.
17. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная указом Президента РФ от 28.06.2014 №683.
18. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р.
19. Стратегічний оборонний бюлетень України, введений в дію Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016.
20. Стратегія кібербезпеки України, затверджена Указом Президента України від 15 березня 2016 року № 96/2016.
21. Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р.
22. Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах; наук. керівник проекту акад. НАН України М.З. Згуровський // Міжнародна рада з науки; Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України ―Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського‖; Інститут прикладного системного аналізу МОН України і НАН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку; Фундація ―Аграрна наддержава‖. — Київ : НТУУ ―КПІ імені Ігоря Сікорського‖, Вид-во ―Політехніка‖, 2016. — 184 с.
23. Інформаційно-аналітичні матеріали до проекту попереднього опису майбутнього безпекового середовища ―Майбутнє без пекове середовище 2030. Аналіз стратегічного передбачення‖. – К.: ЦНДІ ЗСУ, 2019. – 37 с.
24. Гібридні загрози Україні і суспільна безпека. Досвід ЄС і Східного партнерства: аналітичний документ [Текст]. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://www.civic- synergy.org.ua/wp-content/uploads/2018/04/blok_XXI-end_0202.pdf.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Башинський, В., Пєвцов, Г., Опенько, П., & Козир, А. (2020). АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ ЙМОВІРНОГО СЦЕНАРІЮ РОЗВИТКУ ВОЄННОГО КОНФЛІКТУ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 12-25. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.02

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>