УДОСКОНАЛЕННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ

  • Р.М. Олійник Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
  • С.В. Цілина Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1936-7166
  • О.В. Єрмоленко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
Ключові слова: оптико-електроні засоби, оптичні прилади, помітність, завадозахищеність, бронетанкове озброєння.

Анотація

За досвідом бойових дій, в тому числі в ході проведення ООС (АТО), на сьогоднішній день велика увага військових фахівців приділяється розвитку та удосконаленню оптичних та оптико-електронних засобів. Це пов’язано з безперервним удосконаленням та розробкою систем озброєння нового покоління, які мають поліпшені ТТХ, що дозволяє скоротити час їх перебування у зоні виявлення та ураження, знижує помітність об’єктів, підвищує їх завадозахищеність і протидію засобам розвідки, змінює тактику їх дій.

Сучасний стан загроз щодо суверенітету і територіальної цілісності України, насамперед триваюча агресія Російської Федерації, потребують упровадження необхідних способів протидії їм, удосконалення підходів до формування військово-технічної політики держави з урахуванням нагальної необхідності оновлення наявного озброєння та військової (спеціальної) техніки.

На теперішній час існує нагальна потреба у створенні електронно-оптичних перетворювачів або матричних пристроїв іншого типу, які працюють у видимому та інфрачервоному діапазонах, що дозволить створити: прилади нічного бачення та оптико-електронні системи виявлення (реєстрації) лазерного випромінювання далекомірів, системи управління головками самонаведення снарядів (ракет) в оптичному діапазоні спектра.

В роботі розкриті напрямки подальшого удосконалення оптико-електронних засобів спостереження, виявлення і прицілювання з метою підвищення ефективності бойового застосування бронетанкового озброєння. Актуальність даної роботи полягає в необхідності впровадження принципово нових концепцій по інтеграції оптичних та оптико-електронних засобів.

Біографії авторів

Р.М. Олійник, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Олійник Руслан Михайлович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0002-3969-544X
e-mail: o.ruslan77@gmail.com

С.В. Цілина, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Цілина Сергій Васильович
начальник науково-дослідної лабораторії Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0002-1936-7166
e-mail: csv1@ukr.net

О.В. Єрмоленко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Єрмоленко Олександр Володимирович Науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3168-1131
e-mail: morpex1972@ukr.net

Посилання

1. Каблуков О.А. Особливості застосування засобів маскування військ і об’єктів від оптико-електронних засобів повітряної розвідки противника: історичний аспект / О.А. Каблуков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2010. – Вип. № 1. – С. 180-181.
2. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов, Д.А. Гриб та ін.; за заг. ред. А.М. Алімпієва. – Харків: Оригінал, 2015. – 732 с.
3. Пасько І.В. Артилерійські оптико-електронні засоби розвідки, спостереження та цілевказання / І.В. Пасько // Перспективи та шляхи розвитку бойового забезпечення ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. – Суми: СумДУ, 2009. – С. 29-30.
4. Порєв В.А. Телевізійні інформаційно-вимірювальні системи / В.А. Порєв. – К., 2015. – 218 с.
5. Лифанов Ю.С. Направления развития зарубежных средств наблюдения за полем боя / Ю.С. Лифанов, В.Н. Саблин, М.И. Салин. – М.: Радиотехника, 2004. – 64 с.
6. Глушков А.Н. Системный подход к оценке разведдоступности оптико-электронных средств / А.Н. Глушков, Н.В. Дробышевский, П.Е. Кулешов, А.В. Алабовский // Радиотехника. – 2017. – Вип. № (9). – С. 50-54.
7. Експериментальне дослідження оптичної примітності об'єктів АБТТ для охорони периметра об'єкту: звіт про НДР / Акад. ВВ МВС України; під кер. І.Ю. Бірюков. – Xарків, 2012. – 85 с.
8. Бучка В.І. Аналіз основних шляхів та перспективи розвитку спостережних приладів нічного бачення / В.І. Бучка // Технічні науки: збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). – 2014. – Вип. № 1. – С. 17-23.
9. Бутусов М.М. Электронно-оптические преобразователи и их применение в научных исследованиях / М.М. Бутусов, Б.М. Степанов, С.Д. Фанченко. – М.: Наука, 1978. – 431 с.
10. Тепловизоры. Принцип работы. Испытательная лаборатория теплового неразрушающего контроля [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://aosyst.kz/cms/index.php?option=com_сontent&task=view&id=41&Itemid=69.
11. Гордиенко Э.Ю. Высокотемпературный сверхпроводниковый болометрический приемник с оптоэлектронным сканированием / Э.Ю. Гордиенко, В.Г. Ефременко, Н.И. Слипченко, В.В. Пишко. // Радиотехника. – 2004. – Вип. №139. – С.120−124.
12. Кондрат В.В. Аналіз оптико-електронних засобів розвідки та напрямки їх удосконалення з метою підвищення ефективності бойового застосування ОВТ / В.В.Кондрат, О.І.Костенко, О.В. Корнієнко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил (м. Харків). – 2018. – Вип. № 2 (56). – С. 66-71.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Олійник, Р., Цілина, С., & Єрмоленко, О. (2020). УДОСКОНАЛЕННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ ВИДИМОСТІ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 62-69. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.07

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають