РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ТЕРМОБАРОКАМЕРИ

  • С.М. Приходько Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9755-5368
  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • Ю.М. Добришкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
Ключові слова: випробування, загальні вимоги, зразки озброєння та військової техніки, термобарокамера.

Анотація

Перевірка озброєння та військової техніки щодо якості виготовлення та виконання завдань за призначенням здійснюється виключно через проведення випробувань. Завдання проведення випробувань в рамках забезпечення реалізації Державних програм оснащення Збройних Сил України сучасним озброєнням та військовою технікою потребують належного оснащення лабораторно-випробувальної бази Збройних Сил України, яка необхідна для визначення, під час випробувань, чисельних показників технічних та експлуатаційних характеристик, що визначені державними стандартами та їх аналогами провідних країн світу для оцінки нового, модернізованого озброєння, якому продовжується ресурс та яке закуповується.

Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та систематизації інформації, зокрема, системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.

Метою статі є розробка загальних вимог до термобарокамери, реалізація яких дозволить підвищити якість кліматичних випробувань нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки.

Проведено дослідження щодо обґрунтування складу термобарокамери, її основних завдань, об’єктів (цілей) дій, можливостей, умов застосування, вимог щодо взаємодії з системами управління або іншими об'єктами, з якими система поєднується. На основі проведеного аналізу в статті запропоновані загальні вимоги до термобарокамери, що дозволить підвищити якість проведення випробувань нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки; зменшити матеріально-технічні витрати та скоротити терміни проведення випробувань озброєння та військової техніки.

Біографії авторів

С.М. Приходько, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Приходько Сергій Миколайович
молодший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9755-5368
+38093-87-94-946

І.М. Лаппо, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38050-76-00-57

Ю.М. Добришкін , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Добришкін Юрій Миколайович
кандидат технічних наук, начальник науково- дослідного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
+3806783746475

Посилання

Ляшенко В.А. Розробка загальних вимог до багатопозиційної фазометричної системи траєкторних вимірювань / В.А. Ляшенко, Ю.М. Добришкін, В.М. Зозуля, К.К. Кулагін // Системи озброєння і військова техніка. – 2019. – Вип. № 4(60). – С. 86-93.

Обґрунтування можливих шляхів подальшого розвитку випробувального обладнання механічних, електричних та кліматичних лабораторій: звіт про НДР / Державний науково- дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки; керівн. Ю.М. Добришкін; вик. І.М. Лаппо [та ін.]. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2019. – 204 с. – № 19021/6-008.

Добришкін Ю.М. Розробка загальних вимог до обладнання лабораторії механічних, електричних та кліматичних випробувань / Ю.М. Добришкін, А.І. Собора, Н.В. Сокоринська // Новітні технології – для захисту повітряного простору: XV міжнародна наукова конференція, 10-11 квітня 2019 року : тези доповідей. – Харків: ХНУПС, 2019. – С. 572.

Малецька О. Випробувальне обладнання. Поводження на підприємстві та в лабораторії [Електронний ресурс] / О. Малецька, М. Москаленко. – Режим доступа: https://www. ipkm.org.ua/vyprobuvalne-obladnannya.

Аврутов В.В. Випробування приладів і систем. Види випробувань та сучасне обладнання: навчальний посібник [Електронний ресурс] / В.В. Аврутов, І.В. Аврутова, В.М. Попов. – К.: НТУУ ―Київський політехнічний інститут‖, 2009 р. – 64 с.

Испытания аппаратуры и средств измерений на воздействия внешних факторов: справочник / В.Д. Малинский, В.Х. Бегларян, Л.Г. Дубицкий. – М.: Машиностроение, 1993. – 576 с.

Бегларян В.Х. Механические испытания приборов и аппаратов / В.Х. Бегларян. – М.: Машиностроение, 1980. – 223 с.

Інструкція з формування оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння та військової техніки Збройних Сил України: наказ Генерального штабу Збройних сил України від 24.05.2016 № 213. (Генеральний штаб Збройних Сил України).

Устаткування випробувальне кліматичне та механічне. Терміни та визначення: ДСТУ 3011-95: [Електронний ресурс]. ‒ [Чинний від 1996-01-01]. – Київ: Держстандарт України, 1995. – 45 с. – Режим доступу: https://national_standards_ukr.academic.ru/3011-95. (Державинй стандарт України).

Камери кліматично-механічних комплексних випробувань. Загальні технічні умови: ДСТУ 3380-96 (ГОСТ 30460-97) [Електронний ресурс]. ‒ [Чинний від 1997-12-05]. – Київ: Держстандарт України, 1995 – 38 с. – Режим доступу: http://twirpx.com. (Державинй стандарт України).

Камери тепла і холоду. Загальні технічні умови: ДСТУ 2988-95 [Електронний ресурс]. – [Чинний від 1996-01-01]. – Київ: Держстандарт України, 1995 – 34 с. – Режим доступу: https://national_standards_ukr.academic.ru2988-95. (Державинй стандарт України)

Вібростенди широкосмугові випадкової вібрації електродинамічні. Загальні технічні умови: ДСТУ 3379-96 (ГОСТ 30462-97) [Електронний ресурс]. ‒ [Чинний від 1999-01-01]. – Київ, Держстандарт України, 1996 – 20 с. – Режим доступу: https://national_standards_ ukr.academic.ru3379-96. (Державинй стандарт України)

Комплексная система общин технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Состав и общин требования к проведению испытаний: ГОСТ В 20.57.303-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – М.: Госстандарт СССР, 1976. – 59 с. – Режим доступа: http://twirpx.com. (Государственный стандарт СССР).

Комплексная система общин технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Требования по стойкости, прочности и устойчивости к воздействию механических, климатических и биологических факторов, специальных сред и ионизирующих излучений космического пространства: ГОСТ В 20.39.304-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – М.: Госстандарт СССР, 1976. – 82 с. – Режим доступа: http://twirpx.com. (Государственный стандарт СССР).

Комплексная система общин технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Методы оценки соответствия требованиям по стойкости, прочности и устойчивости к механическим воздействиям: ГОСТ В 20.57.305-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1976-10-28]. – М.: Госстандарт СССР, 1976. – 44 с. – Режим доступа: http://twirpx.com. (Государственный стандарт СССР).

Комплексная система общин технических требований. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Общие технические требования, методы контроля и испытаний. Методы испытаний на соответствие требованиям по устойчивости к климатическим воздействиям: ГОСТ В 20.57.306-76 [Електронний ресурс]. – [Действующий от 1978-01-01]. – М.: Госстандарт СССР, 1976. – 48 с. – Режим доступа: http://twirpx.com. (Государственный стандарт СССР).

Єдина система конструкторської документації. Правила виконання експлуатаційних документів (ГОСТ 2.610 -2006, IDТ): ДСТУ ГОСТ 2.610:2006 ЄСКД (ГОСТ 2.610:2006, IDT) [Електронний ресурс]. ‒ [Чинний від 2006-12-26]. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 20 с. – Режим доступу: http://docs.cntd.ru/document/1200045483. (Державний стандарт України).

Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення: ДСТУ 3021-95 [Електронний ресурс]. ‒ [Чинний від 1995-02-28]. – Київ, Держстандарт України, 1995. – 70 с. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=82322. (Державний стандарт України).

Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Приходько, С., Лаппо, І., & Добришкін , Ю. (2020). РОЗРОБКА ЗАГАЛЬНИХ ВИМОГ ДО ТЕРМОБАРОКАМЕРИ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 81-86. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.09
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають