ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ МОДЕЛІ БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ

  • С.В. Рудніченко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1810-142X
  • Ю.О. Камак Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1953-411X
  • С.О. Нестеренко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-4721-6883
  • М.М. Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-6587-0355
Ключові слова: безпілотні авіаційні комплекси, підконтрольна експлуатація, показники безвідмовності, математична модель, системний аналіз.

Анотація

У статті проводиться аналіз підходів до створення математичних моделей, орієнтованих на визначення показників безвідмовності (ПБ) безпілотних авіаційних комплексів під час їх експлуатації. Відзначається, що багато економічних і соціальних процесів можуть бути зведені до проблеми вибору, здійснюваного їхніми учасниками між декількома альтернативними (взаємовиключними або конкуруючими) варіантами дій.

Для забезпечення можливості визначення прогнозованих ПБ на стадії підконтрольної експлуатації (ПЕ) методами функціонального та структурного аналізу розроблена математична модель процессу визначення ПБ, орієнтована на використання динамічних байєсівських мереж довіри. В пропонованій моделі враховується марковський характер протікання процесу експлуатації, в якому відмови елементів та підсистем компенсуються діями з відновлення працездатності системи. В якості кінцевих ПБ визначені кількість відмов БпАК за ПЕ, а також середньоінтегральні за період ПЕ ймовірність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов та наробіток на відмову. Модель оцінюється як необхідна умова для подальшої розробки спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення завдання визначення ПБ БпАК.

Біографії авторів

С.В. Рудніченко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Рудніченко Сергій Володимирович провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1810-142X

Ю.О. Камак, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Камак Юрій Олександрович
начальник науково-дослідного управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-1953-411Х

С.О. Нестеренко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Нестеренко Сергій Олександрович
кандидат технічних наук, доцент, провідний науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-4721-6883

М.М. Геращенко , Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Геращенко Максим Михайлович
начальник науково-дослідного відділу Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-6587-0355

Посилання

1. Синицын Е.В. Вероятностная математическая модель процесса конкуренции / Е.В. Синицын, А.В. Толмачев, С.Б. Петров, С.В. Вихарев, Д.А. Брусянин // Вероятностные математические модели экономических процессов. Труды XI Международной конференции ―Российские регионы в фокусе перемен‖. – Екатеринбург, 2016.– с. 80-85.
2. Синицын Е.В. Использование информационной модели для оценки интеллектуальной собственности / Е.В. Синицын, Г.В. Астратова, Л.А. Фришберг // Практический маркетинг № 5(171), 2011. – С. 28-35.
3. Махитько В.П. Методы определения количественных показателей безотказности изделий авиационной техники на этапе послепродажного обслуживания. / В.П. Махитько, Л.Б. Бажов, А.Н. Конев // Научный вестник УВАУ ГА(И). – Ульяновск: Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, 2012. – №4. – С. 71-75.
4. Розенбаум А.Н. Применение теории нечѐтких множеств при построении математической модели. / А.Н. Розенбаум, И.И. Кислова // Труды Международного симпозиума ―Надежность и качество‖. – Москва, 2009. – С. 119-122.
5. Onisko A., Druzdzel M.J., Austin M. Application of Dynamic Bayesian Networks to cervical cancer screening. In Proceedings of Artificial Intelligence Studies, Vol. 6(29), pages 5-14, Siedlce: Publishing House of the University of Podlasie, 2009.
6. Пащук Ю.М. Тактичні безпілотні авіаційні комплекси: можливості та обмеження у застосуванні. / Ю.М. Пащук, Ю.П. Сальник // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – Вип. № 1(18). – С. 23-28.
7. Шаповалова И.С. Структурная и каузальная модель организационной культуры / И.С.Шаповалова // Аспирантский вестник Поволжья. – 2008. – Вип. № 1-2. – С. 166-169.
8. Запорожцев А.В. Моделирование технических систем // Фундаментальные исследования. – 2014. – Вип. № 8-6. – С. 1288-1294.
9. Коршунов Ю.М. Математические основы кибернетики: уч. пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1980 – 424 с.
10. Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология: учебное пособие / Е.С.Вентцель. – 5-еизд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 192 с.
11. Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера. 6-е изд., стер. – СПб: Издательство ―Лань‖, 2009. – 400 с.
12. Басакер Р. Конечные графы и сети. / Р. Басакер, Т. Саати // Finite Graphs and Networks.– М.: Наука, 1974. — 368 c.
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Рудніченко, С., Камак, Ю., Нестеренко, С., & Геращенко , М. (2020). ТЕОРЕТИКО-МНОЖИННІ МОДЕЛІ БЕЗПІЛОТНОГО АВІАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЕЗВІДМОВНОСТІ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 87-94. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.10

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають