ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ВИПРОБУВАННЬ НАВІГАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ СПОЖИВАЧІВ ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАТОРА НАВІГАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ

  • В.В. Стригун Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-3483-1315
  • Р.Д. Барвінок Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-0744-5737
  • О.В. Білоус Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки
  • В.Ю. Толмачов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3927-2041
Ключові слова: глобальні навігаційні супутникові системи, супутникова навігація, апаратура споживачів, випробування озброєння та військової техніки, методичний апарат випробувань, методика оцінки точності визначення координат.

Анотація

У статті проведено аналіз існуючих методик випробування апаратури споживачів супутникових навігаційних систем різного функціонального призначення, запропоновано методичний підхід щодо організації проведення випробувань апаратури споживачів ГНСС, який полягає в наступному: розробка варіантів використання обладнання з використанням імітатора навігаційних сигналів; методика оцінки точності визначення координат і швидкості, а також завадозахищеності апаратури споживачів ГНСС.

Біографії авторів

В.В. Стригун, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Стригун Віталій Васильович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0003-3483-1315
+380933545770

Р.Д. Барвінок, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Барвінок Руслан Дмитрович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-0744-5737
+380933170895

О.В. Білоус, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Білоус Олег Володимирович
науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3103-732X
+380939191013

В.Ю. Толмачов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Толмачов В'ячеслав Юрійович
старший науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-3927-2041
+380933394231

Посилання

1. J. B. S. Teasley, Summary of the initial GPS Test Standards Document: ION STD-101, in Proc. of 8th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, Palm Springs, CA, Sep. 1995, P. 1645–1653.
2. Institute of Navigation, ION STD 101 recommended test procedures for GPS receivers. Revision C, Manassas, VA, 1997.
3. Корнилов И.Н. Тестирование навигационной аппаратуры потребителя GPS/ГЛОНАСС. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2017.
4. ETSI EN 303 413 v1.1.1 (2017-06) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite System (GNSS) receivers; Radio equipment operating in the 1 164 MHz to 1 300 MHz and 1 559 MHz to 1 610 MHz frequency bands; Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.etsi.org. – 2017.
5. ETSI TR 103 183 v1.1.1 (2012-10) Satellite Earth Stations and Systems (SES); Global Navigation Satellite Systems (GNSS) based applications and standardisation needs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.etsi.org. – 2012.
6. ANP-5 Edition 1 (The NATO Guideline for GNSS User Equipment Standardized Field Test Scenarios) is a NATO UNCLASSIFIED publication. It shall be transported, stored and safeguarded in accordance with agreed security regulations for the handling of NATO UNCLASSIFIED documents. – NATO HQ, 2010 – 37 c.
7. Специализированное программное обеспечение рабочей станции (среда создания сценария): руководство оператора. – ТДЦК.80025-02 34 01. – Сміла: КБ ―Центр‖. – 132 с.
8. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования; под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Радиотехника, 2010. – 800 с.
9. Перов А.И. Основы построения спутниковых радионавигационных систем: учеб. пособие для вузов. – М.: Радиотехника, 2012. – 240 с
Опубліковано
2020-12-30
Як цитувати
Стригун, В., Барвінок, Р., Білоус, О., & Толмачов, В. (2020). ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО АПАРАТУ ВИПРОБУВАННЬ НАВІГАЦІЙНОЇ АПАРАТУРИ СПОЖИВАЧІВ ГЛОБАЛЬНИХ НАВІГАЦІЙНИХ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМІТАТОРА НАВІГАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ. Наукові праці Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (6), 95-102. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.11

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають