АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ НАТО ЩОДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ВИМОГАМ СТІЙКОСТІ ДО ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ

  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • О.В. Червотока Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
  • М.О. Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-2312-7149
Ключові слова: випробування, озброєння та військова техніка; нормативні документи; стандартизація.

Анотація

Стратегічний курс на інтеграцію України до європейського економічного простору передбачає впровадження відповідних стандартів якості у виробництво вітчизняної продукції, у тому числі й оборонного призначення. Керівництвом держави задекларовано перехід українського оборонно-промислового комплексу на стандарти Євросоюзу та НАТО до 2022 року. Впровадження даних стандартів повинно забезпечити сумісність Збройних Сил України та армій країн – членів НАТО.

Оскільки розробка високоточних зразків озброєння та військової техніки призводить до необхідності створення нового покоління спеціалізованих систем контролю їх характеристик та параметрів під час проведення випробувань, першочерговою необхідністю є вдосконалення системи випробувань, нормативною основою якої є система стандартів. Як наслідок, в першу чергу потребують перегляду стандарти, які регламентують підготовку та проведення випробувань нових та модернізованих зразків озброєння та військової техніки.

З метою активізації робіт з перегляду стандартів, а також забезпечення нормативного супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки до повного переходу на застосування у виробництві міжнародних, європейських стандартів та стандартів НАТО вносяться зміни до національного законодавства України з метою створення механізму впровадження стандартів НАТО або їх положень у Збройних Силах України.

Під час проведення дослідження були застосовані загальнонаукові методи обробки та систематизації інформації, зокрема системний аналіз та синтез організаційно-технічних систем.

У зв’язку із скасуванням державних військових стандартів системи ГОСТ В, які встановлювали рівень показників якості та склад, послідовність, загальні вимоги до проведення випробувань апаратури, приладів, пристроїв та обладнання військового призначення, виникла нагальна проблема нормативного забезпечення організації та проведення випробувань озброєння та військової техніки.

Визначено, що одним з основних напрямів вирішення проблеми нормативного забезпечення організації та проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки є прийняття міжнародних військових стандартів в якості державних. Проведено аналіз основних положень стандартів, які забезпечують організацію та проведення випробувань військової техніки на вплив кліматичних факторів, розглянута структура та зміст даних стандартів.

Біографії авторів

І.М. Лаппо, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38-050-76-00-57

О.В. Червотока, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Червотока Олег Вікторович
начальник лабораторії Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-1083-4178
+38-098-249-64-81

М.О. Геращенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Геращенко Марина Олександрівна
науковий співробітник–інженер-випробувач Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0002-2312-7149
+38-093-212-88-00

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442–р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua. – (Розпорядження Кабінету Міністрів України).

Деякі питання оборонно-технічного співробітництва з НАТО: наказ Міністра оборони України від 18.02.2017 № 103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/103_nm_2017.pdf. – (Накази Міністра оборони України).

Повідомлення про розроблення першої редакції проекту національного стандарту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uas.org.ua/ua/category/news/.

Про національну безпеку України: закон України від 21 червня 2018 р. № 2469–VIII (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 522–IX від 04.03.2020) // Відом. Верховної Ради України. – 2018. – № 31. – 241 с. – (Закони України).

Стратегія національної безпеки України: указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. – (Укази Президента України).

Стратегічний оборонний бюлетень: указ Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/documents/2402016-20137. – (Укази Президента України).

Воєнна доктрина України: указ Президента України від 24 вересня 2015 року № 555/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015. – (Укази Президента України).

Стратегія розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року: наказ Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 442 // Урядовий кур’єр. ‒ 2018. – № 121. – (Накази Кабінету Міністрів України ).

Лаппо І.М. Деякі аспекти впровадження стандартів НАТО у систему випробувань озброєння та військової техніки України / І.М. Лаппо, М.О. Геращенко, О.В. Червотока // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів: Брагинець О.В., 2020. – Вип.№ 2(4). – С. 55–62. – DOI: 10.37701/dndivsovt.4.2020.07.

Кравченко В.І. Перспективи впровадження в Україні стандартів НАТО з електромагнітної сумісності обладнання [Електронний ресурс]. / В.І. Кравченко, А.П. Марченко, В.В. Князєв, Ю.С. Немченко // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки. V Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, 11–12 жовтня 2017 року. ‒ Київ, 2017. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/publikatsiyi.

Князєв В.В. Система НАТО щодо оцінки відповідності об’єктів озброєння та військової техніки вимогам електромагнітної сумісності / В.В. Князєв, В.І. Кравченко // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Серія: Техніка та електрофізика високих напруг. – Харків, 2019. – Вип.№ 18 (1343). – С. 12–19.

Князєв В.В. Випробування зразків озброєння та військової техніки за параметрами електромагнітної сумісності / В.В. Князєв // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – Вип. № 2(120). – С. 21–27.

Озброєння та військова техніка. Вимоги до кліматичних випробувань: ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP–230 Ed. 1, IDT) – [На заміну ДСТУ–П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/AЕСТP–230 Ed. 1, IDT); чинний від 2021- 02-01]. – К., 2021. – 198 с. – (Національний стандарт України).

Озброєння та військова техніка. Вимоги та методи кліматичних випробувань: ДСТУ STANAG 4370:2021 (STANAG 4370 Ed:6/ AЕСТP–300 Ed. 3, IDT) – [На заміну ДСТУ–П STANAG 4370:2017 (STANAG 4370 Ed:6/AЕСТP–300 Ed. 3, IDT) , чинний від 2021- 02-01]. – К., 2021. – 278 с. – (Національний стандарт України).

Опубліковано
2021-05-21
Як цитувати
Лаппо, І., Червотока, О., & Геращенко, М. (2021). АНАЛІЗ СТАНДАРТІВ НАТО ЩОДО ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ЗРАЗКІВ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ВИМОГАМ СТІЙКОСТІ ДО ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (7), 49-60. https://doi.org/10.37701/dndivsovt.7.2021.06
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають