РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ БРОНЕТАНКОВОЇ ТА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

  • В.О. Кузнецов Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0002-3156-2159
  • Ю.М. Добришкін Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
  • І.М. Лаппо Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
  • В.А. Жирний Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки https://orcid.org/0000-0003-1882-3008
Ключові слова: бронетанкова та автомобільна техніка, лабораторно-випробувальне обладнання, озброєння та військова техніка, тактико-технічні характеристики.

Анотація

Постановка проблеми. Оснащення Збройних Сил України новітніми зразками озброєння та військової техніки, в тому числі бронетанковою та автомобільною технікою, призводить до необхідності створення відповідного випробувального полігону: розбудови об’єктів інфраструктури, оснащення засобами та обладнанням для лабораторних випробувань а також засобами для контролю працездатності та визначення технічного стану озброєння та військової техніки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В існуючих публікаціях, на жаль, відсутні рекомендації щодо оснащення полігону для випробувань бронетанкової та автомобільної техніки.

У статті визначенні основні завдання полігону, запропоновано доцільний склад його елементів та загальні вимоги до них, а також пропозиції щодо його оснащення лабораторно-випробувальним обладнанням. Для вирішення зазначених завдань до складу полігону повинні входити такі основні об’єкти та системи: ділянка з перевірки бронетанкової та автомобільної техніки для експериментального визначення показників прохідності, маневреності, динамічних якостей, транспортабельності зразків БТАТ, а також для проведення випробувань зразків на стійкість до впливу зовнішніх факторів навколишнього середовища; майданчик для перевірки зразків бронетанкової та автомобільної техніки на живучість; комплекс доріг загального користування, спеціальних випробувальних доріг; спеціальні об’єкти для розміщення лабораторно- випробувального обладнання; інженерні мережі для забезпечення випробувань та життєдіяльності (електропостачання, водопостачання та інше); системи метрологічного, метеорологічного, протипожежного та медичного забезпечення, забезпечення екологічної безпеки; система захисту від зброї масового ураження та біологічного захисту, система охорони.

Висновки. Створення полігону для випробувань бронетанкової та автомобільної техніки дозволить забезпечити:

набуття спроможності випробувальної бази ЗС України щодо оцінки перспективних зразків бронетанкової та автомобільної техніки;

підвищення досягнутого рівня контролю за технічним станом озброєння та військової техніки під час проведення випробувань;

оцінку результатів заходів бойової підготовки з бойовим застосуванням озброєння та військової техніки;

акредитацію полігону для випробувань озброєння та військової техніки у національних та міжнародних органах оцінки відповідності та сертифікації на право проведення робіт відповідно стандартів НАТО.

Біографії авторів

В.О. Кузнецов, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Кузнецов Владлен Олександрович начальник науково-технічного комплексу вимірювань Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів,
Україна
https://orcid.org/0000-0002-3156-2159
+380671932238

Ю.М. Добришкін, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Добришкін Юрій Миколайович
кандидат технічних наук, начальник науково- дослідного відділу Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки,
Чернігів, Україна https://orcid.org/0000-0003-1044-1822
+3806783746475

І.М. Лаппо, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Лаппо Ірина Миколаївна
кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Державного науково- дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, м. Чернігів, Україна
https://orcid.org/0000-0001-9243-9763
+38-050-76-00-57

В.А. Жирний, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Жирний Володимир Анатолійович

начальник науково-дослідного відділу Державного науково–дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Чернігів, Україна

https://orcid.org/0000-0003-1882-3008

+38093-782-85-28

Посилання

Бортовые измерительные системы. НПП – Мера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nppmera.ru. – дата доступу: 28.01.2021.

Cбор данных. Обзор системы компании КАМ-500 компании Acra [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.cwc-ae.com. – дата доступу: 18.12.2020.

Современные измерительные системы и их возможности (на примере продукции фирмы imc). Sensorika [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sensorika.com. – дата доступу: 01.12.2020.

Методы и способы объективного контроля: учебное пособие; под. ред. С.В. Ипполитова. – Воронеж: ВВАИУ, 2011. – 239 с.

Испытания колесных транспортных средств: учебное пособие / А.М. Иванов, С.Р. Кристальный, Н.В. Попов, А.Р. Спиков. – М.: МАДИ, 2018. – 124 с.

Методичні вказівки по вибору оптимальної схеми та порядку застосування штатних засобів вимірювань, індикації та реєстрації параметрів літальних апаратів в складі систем бортових вимірювань при проведенні випробувань серійних (модернізованих) літальних апаратів: методичний посібник. / С.В. Рудніченко, О.П. Борисюк, С.В. Ратушний, О.І. Потапов. – Чернігів: ДНВЦ, 2016. – 15 с.

Дослідження можливостей застосування дослідного зразка реєстратора польотних параметрів РП-24 в якості системи бортових (об’єктових) вимірювань під час випробувань зразків ОВТ: звіт про НДР; керівник: С.В. Ратушний; викон.: О.Є.Кузьмич [та ін.]. – Чернігів: ДНДІ ВС ОВТ, 2018. – 152 с.

Цибатов В.А. Оптимизация бортовых систем сбора и обработки даннях. – М.: Наука, 1983. – 176 с.

Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Кузнецов, В., Добришкін, Ю., Лаппо, І., & Жирний, В. (2021). РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ БРОНЕТАНКОВОЇ ТА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, (8), 56-62. https://doi.org/10.37701/DNDIVSOVT.8.2021.06
Номер
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>