Збірник наукових праць<br>Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

Засновник: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Видається: з жовтня 2019 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  2706-7386    

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 23995-13835Р від 19.06.2019 р.

Збірник занесений до категорії „Б” Переліку наукових фахових видань України (технічні та військові науки, за спеціальностю 255), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420.

Мета видання: Збірник спрямований на висвітлення проблемних питань наукового та науково-технічного характеру у галузі створення, випробування, оцінки відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Збірнику, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Публічність та доступ: Збірник зберігається в загальнодержавній реферативній базі даних Державної бібліотеки ім. Вернадського „Україніка наукова” та включений у міжнародну базу даних наукових журналів Index Copernicus, довідник періодичних видань Ulrich's Periodicals Directory (USA). Збірник має повністю відкритий доступ, тобто всі статті доступні в Інтернеті для всіх користувачів одразу після їх публікації.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Збірник дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірнику у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: безкоштовно.

Адреса для листування: вул. В'ячеслава Чорновола, 164А, м. Черкаси, 18003.

Контактні телефони редакції: +38 (068) 303 51 23; +38 (046) 267 94 29.