Процес рецензування

Переконайтеся, що стаття, рецензію на яку необхідно представити, відповідає вашому досвіду і знанням.

Головний редактор, звернувшись до Вас, може не знати, що ви працюєте у вузькій сфері, або може бути обізнаний про Вашу роботу лише поверхово. Погоджуйтеся на виконання рецензування тільки в тому випадку, якщо Ви досить компетентні для рецензування статті.

Уникайте потенційного конфлікту інтересів

Конфлікт інтересів не обов'язково спричинить за собою заборону на рецензування Вами статті, проте відкритість по відношенню до редакції дозволить прийняти належне рішення. Наприклад, якщо Ви працюєте в тому ж підрозділі або установі, що й один з авторів; якщо Ви раніше працювали над матеріалами з автором; або якщо Ви маєте професійний або фінансовий зв'язок зі статтею. Дана інформація повинна бути вказана у відповіді на пропозицію головного редактора здійснити рецензування статті.

Переконайтеся, що у вас достатньо часу

Рецензування статті може займати значну кількість часу. Час, витрачений на рецензування, може значно варіюватися в залежності від дисципліни і, звичайно ж, від виду статті, але в середньому належне рецензування статті займе близько 5 годин. Чи є у Вас достатньо часу, щоб здійснити ретельне рецензування в належний термін, озвучений в пропозиції?

Про рішення прийняття пропозиції про проведення рецензування слід повідомити протягом 1-2 днів. Редакція видання буде вдячна, якщо Ви вчасно повідомите про свою можливість або неможливість виконати рецензування. При відмові від рецензування будь-які наслідки відсутні.

Якщо Ви відчуваєте, що не укладаєтеся в обумовлені терміни, повідомте про це головному редактору. Він може попросити Вас порекомендувати іншого рецензента або повідомить про свою готовність трохи продовжити термін.

Рекомендації для рецензентів

Будьте вимогливі. Редактору легше спростувати надмірно вимогливі коментарі, ніж м'які.

Обґрунтовуйте всю критику, посилаючись на текст матеріалу або опубліковану літературу. Неясна критика не несе в собі користі.

Не повторюйте інформації з матеріалу, такої як заголовок або імена авторів, якщо вона вже була вказана в формі рецензії.

Перевірте цілі і завдання журналу для переконаності в тому, що Ваші коментарі відповідають його політиці.

Надавайте чіткі рекомендації. Якщо Ви щиро не впевнені в своїй рекомендації, не пишіть "Залишаю це рішення головному редактору".

Нумеруйте свої коментарі, щоб авторам було простіше на них посилатися.

Дотримуйтесь точності - посилайтеся на номери рядків в документі або конкретні області, в які Ви хочете внести поправки.

Не ідентифікуйте себе за допомогою Ваших коментарів або імені файлу звіту, якщо Ви надаєте його в програмі Word.

Плагіат

Якщо у Вас є підозри, що стаття є суттєвою копією іншої роботи, повідомте про це головному редактору, в максимально можливих подробицях процитувавши попередню роботу.

Обман

Ідентифікувати обманщика вкрай складно, проте якщо ви підозрюєте, що в статті наведені помилкові результати, повідомте про це головному редактору.

Конфіденційність

З будь-якими рукописами, отриманими для рецензування, слід поводитися як з конфіденційними документами. Їх забороняється показувати або обговорювати з іншими особами, за винятком уповноважених осіб з боку головного редактора. Неопубліковані матеріали, що містяться в переданому рукописі, не повинні бути використані в своєму дослідженні рецензента без прямої письмової згоди автора. Конфіденційна інформація або ідеї, отримані в процесі рецензування, не повинні розголошуватися і використовуватися в цілях отримання власної вигоди.

У деяких обставинах допускається дізнатися думку одного з колег, однак Вам слід в будь-якому випадку заздалегідь повідомити про це головного редактора. Редакція вітає додаткові коментарі, однак будь-яка людина, залучена до процесу рецензування, повинна зберігати конфіденційність.

"Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки" застосовує практику подвійного сліпого рецензування, тому, будь ласка, не повідомляйте Ваше ім'я в тексті вашої рецензії. Вам також не слід намагатися вийти на контакт з автором.

Унікальність

Чи є стаття досить оригінальною і цікавою для публікації? Вносить вона якийсь внесок в науку? Чи є питання, що досліджується, важливим? Якщо дослідження вже було розглянуто раніше, передайте посилання на такі роботи головному редактору.

Структура

Автори зобов'язані дотримуватися вимог щодо оформлення статті. Якщо є значні відмінності, і головний редактор не згадав дане питання в пропозиції про проведення рецензування, Ви можете зв'язатися з головним редактором. В іншому випадку, Вам слід вказати це в Вашій рецензії. Якщо матеріал все ж є цікавим, головний редактор може вирішити не надавати значення питанню форматування. В іншому випадку, головний редактор може попросити учасника змінити структуру матеріалу перед публікацією.

Назва статті

Назва статті має ясно описувати статтю, бути не більше трьох рядків у форматі журналу і не мати скорочень (абревіатур).

Анотація

Анотація мовою основного тексту статті повинна коротко відображати структуру статті, бути інформативною та дозволяти читачу розуміти, чи варто йому читати повний текст статті.

Анотація винна розкривати:

  • - предмет, тему та мету роботи;
  • - метод (методи) або методологію проведення досліджень;
  • - результати досліджень;
  • - висновки та область застосування результатів досліджень.

Вступ

Постановка проблеми. Викладається сучасний стан проблеми, її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями, актуальність та напрямки її вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вказуються відомі теоретичні і практичні результати, які отримані іншими авторами за даним напрямком, із посиланнями на їх праці. Наприклад: "У роботах [1; 3–5] описано методи, які дозволяють врахувати…".

Мета статті – викладання головної ідеї даної публікації, удосконалення, доповнення або поглиблення вже відомих підходів. Мета статті випливає з постановки проблеми та аналізу останніх досліджень і публікацій за темою дослідження.

Виклад основного матеріалу

Висвітлюються основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, закономірності, зв'язки, тенденції, опис експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо.

Крім того оцінюється:

  • - інформативність рисунків, графіків і таблиць, а також точність їх опису;
  • - пояснення автора зі збору даних;
  • - достатність інформації для відтворення дослідження;
  • - подробиці пояснення до нових методів і викладу їх в порядку значимості;
  • - допущення і точність при отримані результатів.

Висновки

Висновки повинні містити стислий виклад результатів вирішення наукової проблеми (поставленого завдання), що отримані в процесі аналізу обраного матеріалу, оцінки та узагальнення. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне та (або) прикладне значення, акцентувавши увагу на кількісних показниках здобутих результатів.

Звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених.

Вказуються відомості про достовірність та новизну результатів, що отримані у процесі проведення наукового дослідження, на основі яких встановлені нові теоретичні підходи, закономірності та визначені шляхи їх застосування для конкретних практичних потреб.

Мова

Якщо стаття є неякісною через наявність в ній граматичних помилок, вам немає необхідності їх виправляти, навіть якщо вони ускладнюють розуміння наукового змісту. Ви повинні звернути на них увагу головного редактора.

Складання звіту головному редактору

Редакція для надання звіту пропонує рецензента заповнити форму.

Коментарі повинні бути ввічливими і конструктивними, без будь-яких особистих заміток або особистих даних, що включають ваше ім'я.

Пояснення недоліків є важливим моментом. Рецензент повинен пояснити і довести свою точку зору таким чином, щоб головний редактор і автори були здатні в повній мірі зрозуміти, що криється під його коментарями. Вкажіть, чи є коментарі Вашою думкою або ж підтверджуються даними.

Чітко поясніть суть необхідного виправлення і повідомте головному редактору, хотілося б вам рецензувати виправлену статтю.

Остаточне рішення щодо того, прийняти або відхилити той чи інший рукопис, приймається головним редактором. Перед тим, як прийняти рішення, головний редактор аналізує всі рецензії і може запитати думку третьої особи або попросити автора виправити матеріал.