Випробування та сертифікація

Засновник: Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

Видається: з березня 2023 року.

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: змішаними мовами - українська, англійська.

ISSN:  0000-0000    

УДК:  004:623:006    

Свідоцтво про державну реєстрацію - КВ № 25476-15416Р від 22.03.2023 р.

Мета видання: Журнал спрямований на висвітлення проблемних питань наукового та науково-технічного характеру у галузі інформаційних технологій, електроніки та телекомунікацій, воєнних наук, транспортних технологій, а також створення, випробування, оцінки відповідності озброєння та військової техніки і пошук шляхів їх вирішення.

Рецензування: усі статті, що публікуються в Журналі, проходять обов’язкове рецензування, яке здійснюється за анонімною формою як для авторів, так і для рецензентів відповідно до Порядку прийому статей.

Авторські права: За авторами зберігаються усі авторські права та права на видання без обмежень. Журнал дозволяє користувачам: читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати або посилатися на повні тексти статей. Дозволяється повторне використання змісту Збірнику у відповідності з ліцензією Creative Commons СС-BY.

Унікальність текстів публікацій перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Вартість публікації: безкоштовно.

Адреса для листування: вул. В'ячеслава Чорновола, 164А, м. Черкаси, 18003.

Контактні телефони редакції: +38 (068) 303 51 23; +38 (046) 267 94 29.